Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników informatyki, logistyki i telekomunikacji zatrudnionych w urzędach, bankach, jednostkach rządowych i samorządowych, firmach prywatnych i państwowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o kursie

Szacowany czas ukończenia: 1 Dzień

Kurs Instruktor

Edyta Szczepaniak Edyta Szczepaniak Autor

Zaczynamy!

50,00 
1 miesiąc dostępu

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, pracowników informatyki, logistyki i telekomunikacji zatrudnionych w urzędach, bankach, jednostkach rządowych i samorządowych, firmach prywatnych i państwowych w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.