Blog

fddddddddddddddddfffffffffffffff

Apteczki w zakładzie pracy pełnią istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom. Warto zatem zadbać, żeby wyposażenie takich punktów pierwszej pomocy było jak najbogatsze. Najlepiej skonsultować to z lekarzem medycyny pracy.

Podstawowa apteczka zakładowa pierwszej pomocy może zawierać tylko środki opatrunkowe i sprzęt ratunkowy. Powinny się w niej znaleźć m.in. opaski dziane, opaski elastyczne, plastry z opatrunkiem i bez, chusty trójkątne, opatrunki jałowe. Zestaw pierwszej pomocy powinien być wyposażony w rękawiczki jednorazowe, nożyczki z tępymi końcówkami, maski lub ustniki niezbędne do przeprowadzenia sztucznego oddychania metodą usta-usta itp.

Pracownicy służby BHP często borykają się z zadaniem oszacowania liczby apteczek w zakładzie. Mają świadomość, że są to środki niezbędne w sytuacjach kryzysowych, ale jednocześnie nie chcą popadać w przesadę. Przepisy nie regulują ile powinna wynosić minimalna odległość do najbliższej apteczki. Trzeba to ustalić zawsze indywidualnie, ponieważ każdy zakład jest inny. Zasady lokalizacji apteczek powinny zostać zawarte w wewnątrzzakładowej procedurze (instrukcji, zarządzeniu itp.), która opisuje system pierwszej pomocy w firmie.

Określając liczbę apteczek, należy także uwzględnić odległość do apteczki z każdego miejsca pracy. Osobą odpowiedzialną za obsługę apteczek w zakładzie pracy na każdej zmianie jest wyznaczony pracownik, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy.

Apteczki w zakładzie pracy powinny zostać umieszczone w miejscach ogólnodostępnych, tak aby w prosty i szybki sposób ich użyć w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego.