Odpowiedzialność, czyli czy BHP-owiec może zapłacić karę za pracodawcę?

 To, że pracodawca będzie podlegał karze grzywny w przypadku naruszeń praw pracownika wymienionych w Kodeksie Karnym jest jasne. Naruszenia te to między innymi: pracodawca narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników nie wypłaca …

Odpowiedzialność, czyli czy BHP-owiec może zapłacić karę za pracodawcę? Read More »

Technicy, inspektorzy i specjaliści BHP- dziś świętujemy dzień pracownika służby BHP! :)

      Zgodnie z dzisiejszą datą-19 września pracownicy służby bhp obchodzą swoje święto. Jakie są ciemne i jasne strony tego zawodu, każdy BHP-owiec wie. W związku z tym, że służba bhp to obowiązkowy, ważny element struktury organizacyjnej każdego zakładu pracy do jej obowiązków należy  nie tylko organizacja działalności profilaktycznej i zapobiegającej zagrożeniom zawodowym, starania …

Technicy, inspektorzy i specjaliści BHP- dziś świętujemy dzień pracownika służby BHP! 🙂 Read More »

Co wolno pracodawcy…???Czyli jak Kodeks Pracy reguluje prawa i obowiązki każdego z nas w zakładzie pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy-Kodeks pracy a BHP Kodeks Pracy jaki jest każdy widzi…a przynajmniej powinien widzieć i wiedzieć co zawiera. Ponieważ jest to zbiór wielu ustaw i paragrafów, znajdziesz tu jedynie dział dotyczący BHP, tak aby w każdej chwili móc skorzystać i wyszukać niezbędnych informacji. Bo przecież porządek jest wskazany..nie tylko w praktyce 😉 Rozdział …

Co wolno pracodawcy…???Czyli jak Kodeks Pracy reguluje prawa i obowiązki każdego z nas w zakładzie pracy. Read More »